kosthold hoved

VELKOMMEN TIL KOSTHOLDSKONFERANSEN

Kostreform arrangerer årlige kostholdkonferanser flere steder i Norge.

Konferansen henvender seg til folk som er opptatt av helsen sin og ønsker et friskere liv. Temaene tar først og fremst opp årsakssammenhengene mellom de livsstilrelaterte sykdommene og den moderne industriproduserte maten. I tillegg blir det mange gode råd om hvordan du kan legge om til et helsebringende kosthold. Velkommen til en konferanse nær deg!